Osobitné faktory cenotvorby

Osobitné faktory cenotvorby (ktoré sa môžu týkať aj vás)

 calculator-and-an-lit-up-light-bulb-on-a-wooden-board-save-energy-by-provider-change-conceptjpg

Okrem základných faktorov cenotvorby, ako sú: rozsah textu, rýchlosť vyhotovenia, úradný alebo neúradný preklad (pre bližšie informácie kliknite na text), vplývajú na cenu prekladu aj ďalšie faktory. 

Cenu môžu znižovať napríklad: množstevné zľavy, zľava pri preklade dokumentu súčasne do viacerých jazykov, vernostné zľavy a pod. 

Na druhej strane, cenu prekladu zvyšujú tieto faktory:

a) ak má text zaslaný na preklad horšiu kvalitu (rukou písaný nečitateľný text, neostrá fotka, neúplný sken a iné) a prekladateľ ho lúšti ako tajničku,

b) ak jazyk textu nepoužíva latinku, ale cyriliku (ruština, bieloruština, rusínčina, ukrajinčina, srbčina, bulharčina, macedónčina, moldavčina, čiernohorčina, či gréčtina, gruzínština a iné),

c) ak sa prekladá z cudzieho do cudzieho jazyka,

d) ak preklad vyhotovuje rodený hovoriaci z príslušnej európskej krajiny,

e) ak preklad vyhotovuje rodený hovoriaci z príslušnej mimoeurópskej krajiny,

f) ak text prekladá odborník z praxe (lekár, právnik, architekt, účtovník, historik atď.),

g) a iné.

Rada č. 1: Na základe spätnej väzby od klientov sa oplatí zainvestovať do prekladu rodeným hovoriacim prekladateľom, ktorý žije v štáte vášho záujmu a navyše má v danom odbore skúsenosti.

Okrem uvedených osobitných faktorov je potrebné spomenúť aj cenu za preklad, ktorý potrebujete nielen pre informáciu, ale na verejnú propagáciu. 

Rada č. 2: Prekladu určenému pre široké publikum sa oplatí zoširoka venovať. Ak zverejňovaný text prejde korektúrou, a ideálne nielen jednou, získate bezchybný, veľmi prirodzený a ľahko čitateľný text, ktorý je dôveryhodnejší a na ktorý čitatelia reagujú ochotnejšie.
 

V ďalšom článku si preto posvietime na tému korektúr.

Veríme, že vám náš blog pomôže lepšie sa orientovať v oblasti prekladov. 

So srdečným pozdravom
tím Inteligentné preklady
T: 00421-907-330-356

Zverejnené: 17.8.2022