O nás

Ing. Melinda Marcziová

konateľka, projektová manažérka a prekladateľka
Melinda založila našu spoločnosť, aby prekladmi a tlmočením pomáhala klientom uzatvárať obchody so zahraničnými partnermi. Vyštudovala Medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvovala štátnu jazykovú skúšku z maďarského jazyka. Je členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov. Jej koníčkom je neustále zdokonaľovanie firemných a prekladateľských postupov.

Mgr. Karolína Kráľovičová

projektová manažérka a prekladateľka
Karolína vyštudovala interkultúrnu komunikáciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a absolvovala štátnu jazykovú skúšku z anglického a nemeckého jazyka. Z jej prekladateľského pera pochádzajú štyri knihy. Nájdete ich v slovenských kníhkupectvách.

Vznik spoločnosti

Naše Inteligentné preklady vznikli v roku 2012 s cieľom pomôcť firmám, inštitúciám, orgánom štátnej správy ako aj jednotlivcom a verejne známym osobám v tom, aby ich písané (tlačené i online texty) a hovorené komunikácie (živé i nahraté) boli správne preložené a zároveň reprezentovali úroveň materinského jazyka čitateľov a poslucháčov.

Cieľ

Naša hlavná misia je teda pomáhať klientom rásť na zahraničných trhoch pomocou prekladov, ktorým môžu dôverovať.

Vývoj

Rýchlo sme zistili, že náš cieľ klienti oceňujú. Začali nás odporúčať svojim známym, zaujímali sa o preklady textov z rôznych odvetví do čoraz viac jazykov. 

V snahe poskytovať čo najvyšší štandard prekladu v čo najvyššom počte svetových jazykov sme nadviazali spoluprácu s kolegami z rôznych krajín, špecialistami na rôzne odvetvia. Absolvovali sme viaceré domáce i zahraničné školenia a dbáme na poctivé spracúvanie prekladov.

Našou kľúčovou aktivitou sa tak stalo vytváranie prekladateľských postupov a tímov spolupracovníkov šitých klientom na mieru. Výsledkom našej tvrdej práce sú inteligentné preklady, na ktoré čitatelia a poslucháči prirodzene reagujú ochotnejšie.

Naše plány

Takto uskutočňujeme svoje poslanie a prijímame zodpovednosť za preklady, vďaka ktorým jednotlivci, inštitúcie a firmy lepšie komunikujú s celým svetom.
Na celosvetovú komunikáciu si klienti čoraz častejšie volia elektronické (online) nástroje ako sú webové stránky, elektronické knihy, videá či filmy.
Preto sme sa zamerali na poskytovanie prekladov online textov, ktoré budú obľubovať internetové vyhľadávače, budú ľahko čitateľné pre nadšencov elektronických kníh a formou zmysluplných titulkov zabezpečia divákom a poslucháčom skutočné porozumenie. ​Tento zámer sa tak stal pevným základom nášho hesla:

Oslovte zákazníkov po celom svete a expandujte!