Inteligentné preklady
Bridge Intelligent Translations s.r.o.

Fakturačné údaje:

Mesačná 15

821 02 Bratislava

Slovensko

IČO: 50 169 441, DIČ: 2120218001, IČ DPH: SK2120218001

Spoločnosť zapísaná v ORSR, ktorý vedie Mestský súd Bratislava III.oddiel: Sro, vložka č.:109113/B.


BANKA: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK0711110000001158616002
SWIFT: UNCRSKBX

Napíšte nám