Prehľad našich služieb

Do akých jazykov prekladáme?

Európa, Amerika, Ázia či Afrika... Kamkoľvek sa vyberiete, je nám cťou byť vaším spolucestujúcim s kufrom plným našich prekladov. Prekladáme totiž nielen do európskych, ale aj mimoeurópskych jazykov, navyše
bez problémov i z cudzieho do cudzieho jazyka.

Akým oblastiam sa venujeme?

Kryjeme vám chrbát v akejkoľvek oblasti, počnúc právom, cez zdravotníctvo až po špecializovanú techniku. S malou nádejou nás neraz klienti oslovujú s textami so špecifickou terminológiou. Dovoľte nám zbaviť vás pochybností.

Želáte si jednoduchý alebo komplexný postup?

Stáva sa vám, že občas potrebujete
 len informatívny preklad, inokedy ho potrebujete verejne propagovať a niekedy zas vytvoriť dielo, pri ktorom chcete publiku dopriať skutočné porozumenie? Máme pre vás riešenia.  

Jednoduchý preklad

Potrebujete preklad len pre informáciu alebo na vnútropodnikové použitie? Vieme vám pomôcť jednoduchým prekladom, a to aj v expresne rýchlom čase. Čím sa vyznačuje jednoduchý preklad? Štandardným postupom prekladania s využívaním slovníkov a odborných materiálov. Výsledkom je text, z ktorého získa čitateľ požadované informácie. 

„Je super, že ste rýchli a rýchlo dodávate servis. To si cením.“ V. H.

Preklad s korektúrou

Radi by ste čitateľov ušetrili od prípadných gramatických chýb či štylistických nezrovnalostí? Dvojkrokový postup prekladania ponúka okrem štandardného prekladu aj jazykovú korektúru, ktorú vykoná rodený hovoriaci korektor. Keďže štyri oči vidia viac ako dve, výsledkom je konzistentný, jazykovo uhladený a ľahšie čitateľný text.

„Ďakujem za preklady aj všetky korekcie a snahu o čo najdokonalejší preklad. V prípade ďalších prekladov Vás budem kontaktovať.“ Z. V.

Preklad s viacstupňovou
kontrolou

Záleží vám na tom, aby preklad vo všetkých ohľadoch presne odzrkadľoval váš text? Viacstupňovým postupom získate okrem prekladu aj špeciálnu významovú kontrolu, jazykovú (štylistickú a gramatickú) korektúru od rodeného hovoriaceho korektora, špeciálnu kontrolu pred tlačou
alebo publikovaním a možnú kontrolu odborných výrazov od profesionála z praxe. Výsledkom je verná kópia obsahu a štýlu pôvodného textu v cudzom jazyku, ktorá znie prirodzene, neobsahuje gramatické chyby a je ľahko čitateľná.

„Ďakujeme pekne za vašu prácu, je to dokonalé!“ V. B.

Tlmočenie a tlmočnícka
technika

Čaká vás obchodné rokovanie, organizujete školenie alebo konferenciu? Okrem tlmočníckej techniky (mikrofóny, slúchadlá, kabíny, ozvučenie atď.) vám zabezpečíme tlmočníkov, ktorí budú 

  1. dôkladne pripravení na tlmočenie, 
  2. aplikovať odborné technické postupy, 
  3. tlmočiť súčasne s prejavom rečníka, po prejave rečníka alebo šepotom bezprostredne poslucháčovi.
Získate teda tlmočenie ušité na mieru, ktorému porozumejú vaši poslucháči.

„Ak hľadáte profesionálne a odborné tlmočenie, tak si vyberte jedine Inteligentné preklady. Maximálne som bola s nimi spokojná.“ E. P.


Úradné preklady

Potrebujete čo najrýchlejšie odovzdať preklad svojich dokumentov úradu alebo polícii? Získajte úradný (súdny) preklad s pečiatkou prekladateľa, ktorý je poverený Ministerstvom spravodlivosti SR, a úspešne tak vybavte svoju záležitosť.


„Vaše preklady nám už pomohli a ešte pomôžu v komunikácii s inštitúciami. Moje slová sú úprimné a zo srdca. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“ Ľ. M.

Preklad knihy

Záleží vám na tom, aby prínos z vášho diela mali aj cudzojazyční čitatelia? Pri preklade knihy alebo iných publikácií odporúčame využiť službu prekladu s viacstupňovou kontrolou (viď vyššie) použitím špeciálneho a komplexného pracovného postupu. Získate bezchybný, veľmi prirodzený a ľahko čitateľný text svojej knihy, vďaka ktorému budete akoby sám komunikovať so svojimi čitateľmi.


„Melinda vynaložila úsilie na to, aby skutočne porozumela mojim myšlienkam a aby ich preložila tak, že im čitateľ naozaj dokonale porozumie. Počas dvoch desaťročí mojej kariéry je prvá, kto prevzal plnú zodpovednosť za svoju prácu. Veľmi, veľmi jej ďakujem!“ L. D.