Inteligentné preklady

Oslovte zákazníkov po celom svete pomocou prekladov, ktorým môžete dôverovať 

Náš cieľ:
Pomáhať klientom rásť pomocou prekladov, ktorým môžu dôverovať.

Našou misiou je pomáhať klientom rásť na zahraničných trhoch.

Zameriavame sa na precízne odovzdávanie vašej komunikácie zákazníkom na zahraničných trhoch.
Okrem toho si zakladáme na ľudskom a etickom prístupe.

Jednoduchý preklad

Potrebujete preklad na informatívne účely alebo vnútropodnikové použitie?

Preklad s korektúrou

Radi by ste čitateľov ušetrili od prípadných gramatických chýb či štylistických nezrovnalostí?

Preklad
s viacstupňovou kontrolou

Záleží vám na tom, aby preklad vo všetkých ohľadoch presne odzrkadľoval váš text?

Tlmočenie

Čaká vás obchodné rokovanie, organizujete školenie alebo konferenciu?

Úradný preklad

Potrebujete odovzdať preklad svojich dokumentov úradu alebo polícii?

Preklad knihy

Záleží vám na tom, aby prínos z vášho diela
mali aj cudzojazyční čitatelia?

Blogové príspevky o témach, na ktoré sa nás záujemcovia pýtajú.

O nás – od vás

Napíšte nám