Inteligentné preklady

Oslovte zákazníkov po celom svete a expandujte.

Náš cieľ:
Pomôcť klientom rásť

Našou misiou je pomôcť klientom rásť na zahraničných trhoch.

Po dlhom hľadaní sme objavili nadčasové prekladateľské techniky zamerané na precízne odovzdanie
vašej komunikácie zákazníkom na zahraničných trhoch. Tento postup spracúvania prekladov presahuje rámec štandardne ponúkaných služieb. Okrem toho preklady spracúvame „ručne“
a zakladáme si na ľudskom i etickom prístupe.

Jednoduchý preklad

Potrebujete preklad na informatívne účely alebo vnútropodnikové použitie?

Preklad s korektúrou

Radi by ste čitateľov ušetrili od prípadných gramatických chýb či štylistických nezrovnalostí?

Preklad
s viacstupňovou kontrolou

Záleží vám na tom, aby preklad vo všetkých ohľadoch presne odzrkadľoval váš text?

Tlmočenie

Čaká vás obchodné rokovanie, organizujete školenie alebo konferenciu?

Úradný preklad

Potrebujete odovzdať preklad svojich dokumentov úradu alebo polícii?

Preklad knihy

Záleží vám na tom, aby prínos z vášho diela
mali aj cudzojazyční čitatelia?

O nás – od vás

Napíšte nám