Inteligentné preklady

Oslovte zákazníkov po celom svete a expandujte.

Náš cieľ:
Pomôcť klientom rásť

Našou misiou je pomôcť klientom rásť na zahraničných trhoch.

Po dlhom hľadaní sme objavili nadčasové prekladateľské techniky zamerané na precízne odovzdanie vašej komunikácie zákazníkom na zahraničných trhoch. Tento postup spracúvania prekladov presahuje rámec štandardne ponúkaných služieb. Okrem toho preklady spracúvame „ručne“ a zakladáme na ľudskom i etickom prístupe.

Jednoduchý preklad

Potrebujete expresný preklad na informatívne účely alebo vnútropodnikové použitie?

Preklad s korektúrou

Radi by ste čitateľov ušetrili prípadných gramatických chýb či štylistických nezrovnalostí?

Preklad s viacstupňovou korektúrou

Záleží vám na tom, aby preklad vo všetkých smeroch precízne odzrkadľoval váš originálny text?

Tlmočenie

Čaká vás obchodné rokovanie, organizujete školenie alebo konferenciu?

Úradný preklad

Potrebujete odovzdať preklad vašich dokumentov úradu alebo polícii?

Preklad knihy

Záleží vám na tom, aby prínos z vášho diela mali aj cudzojazyční čitatelia?

O nás – od vás

Napíšte nám