Právne upozornenie


Webovú stránku www.inteligentnepreklady.eu vlastní a prevádzkuje spoločnosť Bridge Intelligent Translations s.r.o., s Mesačná 15, 821 02 Bratislava, IČO: 50 169 441, zapísaná v ORSR, ktorý vedie Mestský súd Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.:109113/B, v zastúpení: Ing. Melinda Marcziová, +421 907 330 356. 

Celý obsah webovej stránky podlieha ochrane autorských práv. Spoločnosť Bridge Intelligent Translations s.r.o. si vyhradzuje všetky práva na kopírovanie a distribúciu ktorejkoľvek obsahovej časti svojich webových stránok a na elektronické uchovávanie a spracovanie zverejnených údajov.

​Každé autorské dielo zverejnené na webových stránkach Bridge Intelligent Translations s.r.o. (video, fotografia, zvuk, tabuľka, grafika, článok a textový obsah) resp. ich usporiadanie je predmetom ochrany autorských práv. Ich použitie v akejkoľvek forme, kopírovanie alebo sprístupnenie druhým osobám je možné iba s výslovným písomným súhlasom Bridge Intelligent Translations s.r.o.

​Bridge Intelligent Translations s.r.o. vykoná všetko pre to, aby informácie zverejnené na webových stránkach boli presné, čerstvé a úplné. Zároveň si vyhradzuje právo na vykonanie zmien, úprav a opráv bez predbežného oznámenia, ďalej na to, aby informácie sčasti alebo celkom zmenila, odstránila alebo pridala nové časti.

​Tieto podmienky sú platné od 1. 1. 2017.